LES Poland

W dniu 22 czerwca 2021 r. w siedzibie kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 część członków Stowarzyszenia wzięła udział w Zebraniu w formie zdalnej. 

 

W trakcie Zebrania podjęto uchwały zatwierdzające kwestie istotne dla działalności Stowarzyszenia w dotyczasowym okresie oraz omówiono program działalności LES Poland na rok 2021/2022 oraz kolejne lata. Odbyły się również wybory uzupełniające na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Zarządu.

 

 

10CZE22
LESinar #8 – Pracownicze prawa IP – jakie postanowienia warto dodać do umowy z pracownikiem?

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    Popro...

19KWI22
LESinar #7 - Aktualne doniesienia z EUIPO

W dniu 19 maja 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.  Poprowadz...

01MAR22
LESinar #6 - Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej - propozycja wprowadzenia patent-linkage w Polsce

W dniu 16 marca 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.  Poprowad...