LES Poland

Jest nam miło poinformować o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 28 listopada 2016 r. w siedzibie Kancelarii LDS Łazewski Depo i Wspólnicy przy ul. Okopowej 58/72 w Warszawie (12 piętro Klif Tower).

 

W trakcie Zebrania odbędą się wybory do organów Stowarzyszenia, omówione zostaną m.in. kwestie działalności LES Poland w latach 2014-2016 r. oraz kierunki działalności Stowarzyszenia w latach kolejnych.

10CZE22
LESinar #8 – Pracownicze prawa IP – jakie postanowienia warto dodać do umowy z pracownikiem?

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    Popro...

19KWI22
LESinar #7 - Aktualne doniesienia z EUIPO

W dniu 19 maja 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.  Poprowadz...

01MAR22
LESinar #6 - Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej - propozycja wprowadzenia patent-linkage w Polsce

W dniu 16 marca 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.  Poprowad...