LES Poland

Licensing Executives Society International (LESI)

 

Licensing Executives Society International (LES International) zostało utworzone w roku 1965 w Stanach Zjednoczonych przez grupę osób zajmujących się transferem technologii. W odczuciu założycieli kwestia gospodarczego korzystania z dóbr niematerialnych nie była w tym czasie wystarczająco doceniana.

 

LES International funkcjonuje jako forum wymiany informacji o praktyce obrotu dobrami niematerialnymi. Stowarzyszenie zajmuje się takimi problemami, jak wycena dóbr niematerialnych, klauzule stosowane w umowach licencyjnych, dobór strategii i partnerów przy ekonomicznej eksploatacji dóbr niematerialnych. 

 

Zasadniczym celem działalności LES International jest:

  • wspierania wysokich standardów, profesjonalnej wiedzy i etyki wśród osób zajmujących się własnością intelektualną, w tym licencjonowaniem i transferem technologii zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym,
  • pogłębianie świadomości rządów, pracowników akademickich, środowisk biznesowych i organizacji zawodowych w zakresie licencjonowania, oraz
  • tworzenie środowiska sprzyjającego licencjonowaniu.

Stowarzyszenie składa się obecnie z 32 organizacji krajowych (regionalnych), które skupiają łącznie ponad 10 000 członków. Każda z organizacji regionalnych jest autonomicznym stowarzyszeniem powiązanym z LES International, który jest zarządzany i kontrolowany przez radę delegatów. Delegaci są reprezentantami, powoływanymi przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia regionalnego, w ilości proporcjonalnej do liczby członków tego stowarzyszenia. Delegaci, co roku wybierają Komitet Wykonawczy, nadzorujący prace LES International.

 

Więcej informacji na temat działalności LES International można znaleźć na stronie internetowej www.lesi.org, zaś o działalności poszczególnych Stowarzyszeń krajowych i regionalnych na stronach internetowych tych Stowarzyszeń (lista TUTAJ) oraz na stronie www.les-europe.org.

 

25LIS16
Walne Zebranie 2016

Jest nam miło poinformować o Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 28 listop...

05MAJ16
Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2016

  Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2016, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o I...

21LIS15
Relacja z konferencji LES Poland

Dnia 18 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się całodniowa konferencja Stowarzyszenia LES Poland...