LES Poland

Członkostwo w LES niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla przedsiębiorców stykających się w praktyce z dobrami niematerialnymi, jak i dla osób, które udzielają w tym zakresie fachowej pomocy – konsultantów, prawników, rzeczników patentowych.

 

Możliwość skorzystania z fachowych szkoleń

LES Polska i inne organizacje krajowe organizują seminaria i konferencje upowszechniające najlepsze wzory działania w obrocie dobrami niematerialnymi oraz poruszające aktualną i interesującą tematykę z tego zakresu. Organizowane są również spotkania szkoleniowe, w trakcie których członkowie Stowarzyszenia mogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Członkostwo w Stowarzyszeniu często uprawnia do uczestnictwa w szkoleniach, seminariach i konferencjach za darmo lub po preferencyjnych cenach.

 

Dostęp do specjalistycznych publikacji

LES International publikuje kwartalnik LES Nouvelles (dostępny po zalogowaniu także w wersji elektronicznej: aktualny oraz archiwalne), zawierający m.in. przegląd istotnych wydarzeń na świecie związanych z obrotem dobrami niematerialnymi. Publikacja ta zawiera także liczne analizy specyficznych problemów związanych z transferem technologii. Ponadto LES publikuje liczne opracowania dotyczące europejskiego prawa patentowego, wzorów umów i klauzul umownych stosowanych w obrocie, przepisów Unii Europejskiej dotyczących dóbr niematerialnych.

 

Dostęp do unikalnych materiałów edukacyjnych

LES oferuje szereg materiałów w postaci podręczników, kursów szkoleniowych, poradników dotyczących najlepszych praktyk licencjonowania.

 

Możliwość nawiązania kontaktów zawodowych

Członkowie LES mają dostęp do listy wszystkich członków na całym świecie, co powala na  kontakt z osobami zajmującymi się transferem technologii w kraju i zagranicą. Ponadto, organizowane przez LES konferencje stanowią doskonałe forum kontaktów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

 

13PA21
LESinar #2 - Praktyczne zagadnienia i problemy związane z umowami licencyjnymi

W dniu 20 października 2021 r. o godz. 18 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    ...

18LIP21
LESinar #1 - Zasady zarządzania IP w świetle normy ISO 56005:2020

W dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 18 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu LESinars. Poprowadził j...

12LIP21
Nowy cykl spotkań LES Poland

LES Poland rozpoczyna cykl comiesięcznych spotkań poświęconych aktualnym zagadnieniom związanym...