LES Poland

Stowarzyszenie LES Poland jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które tworzą członkowie i członkowie honorowi.

 

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, które są zainteresowane szeroko pojętym transferem technologii, które w ramach swojej działalności zawodowej lub w inny sposób zajmują się lub zajmowały się zagadnieniami licencjonowania technologii lub innymi formami przenoszenia praw własności intelektualnej.

 

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia należy wypełnić Deklarację Członkowską, dostępną w zakładce DO POBRANIA, oraz opłacić składkę członkowską.

 

30LIS21
LESinar #4 - Wyczerpanie prawa na znaku towarowym

W dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 18 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    Po...

12LIS21
LESinar #3 - Licencjonowanie standard essential patents

W dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    ...

13PA21
LESinar #2 - Praktyczne zagadnienia i problemy związane z umowami licencyjnymi

W dniu 20 października 2021 r. o godz. 18 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    ...